Giá Kệ Inox 304 Góc 3 Tầng Để Bàn La
Kệ Góc Inox 304 La 3 Tầng Để Bàn
Là mẫu kệ góc inox 3 tầng để bàn mới nhất, cao cấp nhất, sang trọng nhất dạng lá inox SUS 304. Được đánh bóng soi gương được Dùng để gia vị....dầu gội, sữa tắm.... Đặt Hàng Gọi - Zalo : 0901 639 688 - (028) 6270 9981 Giao hàng tới mọi nẻo đường Tổ Quốc bất cứ giờ nào Lắp đặt thêm 50k
 1. Kệ Góc Inox 304 Để Bàn 3 Tầng La ( 20 x 20 ) Bán kính tầng trên 20 cm / dưới 20 cm x cao 70 cm Giá Bóng Gương: 430.000 đ - Giá Bóng Mờ: 330.000đ
 2. Kệ Góc Inox 304 Để Bàn 3 Tầng La ( 25 x 25 )  Bán kính tầng trên 25 cm / dưới 25 cm x cao 70 cm Giá Bóng Gương: 496.000 đ - Giá Bóng Mờ: 396.000đ
 3. Kệ Góc Inox 304 Để Bàn 3 Tầng La ( 30 x 30 ) Bán kính tầng trên 30 cm / dưới 30 cm x cao 70 cm Giá Bóng Gương: 580.000 đ - Giá Bóng Mờ: 480.000đ (Đáy cách đáy 30cm)

Kệ Bóng Mờ Và Kệ Bòng Gương Chỉ Khác Nhau Về Độ Bóng Của Thanh La Inox 304 Đặt Hàng Kích Thước Khác hay Kệ Bóng Gương Vui Lòng Zalo 24/7: 0901639688
330,000480,000 Lựa chọn các tùy chọn
Kệ Góc Inox 304 La 2 Tầng Để Bàn
Kệ Góc Inox 304 La 2 Tầng Để Bàn
Là mẫu kệ góc inox 2 tầng để bàn mới nhất, cao cấp nhất, sang trọng nhất dạng lá inox SUS 304. Được đánh bóng soi gương được Dùng để gia vị...xà bông, dầu gội, sữa tắm.... Đặt Hàng Gọi - Zalo : 0901 639 688 - (028) 6270 9981 Giao hàng tới mọi nẻo đường Tổ Quốc bất cứ giờ nào Lắp đặt thêm 50k
 1. Kệ Góc Inox 304 Để Bàn 2 Tầng La ( 20 x 20 ) Bán kính tầng trên 20 cm / dưới 20 cm x cao 40 cm Giá Bóng Gương: 325.000 đ – Giá Bóng Mờ: 225.000đ
 2. Kệ Góc Inox 304 Để Bàn 2 Tầng La ( 25 x 25 )  Bán kính tầng trên 25 cm / dưới 25 cm x cao 40 cm Giá Bóng Gương: 360.000 đ – Giá Bóng Mờ: 260.000đ
 3. Kệ Góc Inox 304 Để Bàn 2 Tầng La ( 30 x 30 ) Bán kính tầng trên 30 cm / dưới 30 cm x cao 40 cm Giá Bóng Gương: 412.000 đ – Giá Bóng Mờ: 312.000đ (Đáy cách đáy 30cm)
 4. Kệ Bóng Mờ Và Kệ Bòng Gương Chỉ Khác Nhau Về Độ Bóng Của Thanh La Inox 304 Đặt Hàng Kích Thước Khác hay Kệ Bóng Gương Vui Lòng Zalo 24/7: 0901639688
225,000312,000 Lựa chọn các tùy chọn
Kệ Góc Inox 304 La 1 Tầng Xà Bông
Kệ Góc Inox 304 La 1 Tầng Xà Bông
Là mẫu kệ góc inox 1 tầng xà bông mới nhất, cao cấp nhất, sang trọng nhất dạng lá inox SUS 304. Được đánh bóng soi gương được Dùng để xà bông, dầu gội, sữa tắm.... Đặt Hàng Gọi - Zalo : 0901 639 688 - (028) 6270 9981 Giao hàng tới mọi nẻo đường Tổ Quốc bất cứ giờ nào Lắp đặt thêm 50k
 1. Kệ Góc Inox 304 La 1 Tầng Xà Bông - Bán Kinh 20cm x Cao 18cm Giá Bóng Gương: 240.000đ - Giá Bóng Mờ: 140.000đ
 2. Kệ Góc Inox 304 La 1 Tầng Xà Bông - Bán Kinh 25cm x Cao 18cm Giá Bóng Gương: 255.000đ - Giá Bóng Mờ: 155.000đ
 3. Kệ Góc Inox 304 La 1 Tầng Xà Bông - Bán Kinh 30cm x Cao 18cm Giá Bóng Gương: 270.000đ - Giá Bóng Mờ: 170.000đ
 • Kệ Bóng Mờ Và Kệ Bòng Gương Chỉ Khác Nhau Về Độ Bóng Của Thanh La Inox 304
 • Đặt Hàng Kích Thước Khác hay Kệ Bóng Gương Vui Lòng Zalo 24/7: 0901639688
140,000170,000 Lựa chọn các tùy chọn
Giá Kệ Inox 304 Góc 2 Tầng Xà Bông La
Kệ Góc Inox 304 La 2 Tầng Xà Bông
Là mẫu kệ góc inox 2 tầng xà bông mới nhất, cao cấp nhất, sang trọng nhất dạng lá inox SUS 304. Được đánh bóng soi gương được Dùng để xà bông, dầu gội, sữa tắm.... Đặt Hàng Gọi - Zalo : 0901 639 688 - (028) 6270 9981 Giao hàng tới mọi nẻo đường Tổ Quốc bất cứ giờ nào Lắp đặt thêm 50k
 1. Kệ Góc 2 Tầng Xà Bông Inox 304 La – Bán kính 20cm x cao 44cm Giá Bóng Gương: 325.000 đ - Giá Bóng Mờ: 225.000đ
 2. Kệ Góc 2 Tầng Xà Bông Inox 304 La – Bán kính 25cm x cao 44cm Giá Bóng Gương: 360.000 đ - Giá Bóng Mờ: 260.000đ
 3. Kệ Góc 2 Tầng Xà Bông Inox 304 La – Bán kính 30cm x cao 44cm Giá Bóng Gương: 412.000 đ - Giá Bóng Mờ: 312.000đ (Đáy cách đáy 30cm)

 • Kệ Bóng Mờ Và Kệ Bòng Gương Chỉ Khác Nhau Về Độ Bóng Của Thanh La Inox 304
 • Đặt Hàng Kích Thước Khác hay Kệ Bóng Gương Vui Lòng Zalo 24/7: 0901639688
225,000312,000 Lựa chọn các tùy chọn
Kệ Góc Inox 304 La 2 Tầng Vít
Kệ Góc Inox 304 La 2 Tầng Vít
Là mẫu kệ góc inox 2 tầng vít mới nhất, cao cấp nhất, sang trọng nhất dạng lá inox SUS 304. Được đánh bóng soi gương được Dùng để gia vị...xà bông, dầu gội, sữa tắm.... Đặt Hàng Gọi - Zalo : 0901 639 688 - (028) 6270 9981 Giao hàng tới mọi nẻo đường Tổ Quốc bất cứ giờ nào Lắp đặt thêm 50k
 1. Kệ Góc Inox 304 La 2 Tầng Vít - Bán kính 20 cm x cao 35 cm Giá Bóng Gương: 315.000 đ - Giá Bóng Mờ: 215.000đ
 2. Kệ Góc Inox 304 La 2 Tầng Vít - Bán kính 25 cm x cao 35 cm Giá Bóng Gương: 340.000 đ - Giá Bóng Mờ: 240.000đ
 3. Kệ Góc Inox 304 La 2 Tầng Vít - Bán kính 30 cm x cao 35 cm Giá Bóng Gương: 390.000 đ - Giá Bóng Mờ: 290.000đ (Đáy cách đáy 30cm)

 • Kệ Bóng Mờ Và Kệ Bòng Gương Chỉ Khác Nhau Về Độ Bóng Của Thanh La Inox 304
 • Đặt Hàng Kích Thước Khác hay Kệ Bóng Gương Vui Lòng Zalo 24/7: 0901639688
215,000290,000 Lựa chọn các tùy chọn
Kệ Góc Inox 304 La 3 Tầng Vít
Kệ Góc Inox 304 La 3 Tầng Vít
Mẫu kệ góc inox 3 tầng vít mới nhất, cao cấp nhất, sang trọng nhất dạng lá inox SUS 304. Được đánh bóng soi gương được Dùng để gia vị, đồ dùng phòng tắm, chậu rửa... Đặt Hàng Gọi - Zalo : 0901 639 688 - (028) 6270 9981 Giao hàng tới mọi nẻo đường Tổ Quốc bất cứ giờ nào Lắp đặt thêm 50k
 1. Kệ Góc Inox 304 La 3 Tầng Vít – Bán kính 20cm x cao 70cm Giá Bóng Gương: 406.000 đ - Giá Bóng Mờ: 306.000đ
 2. Kệ Góc Inox 304 La 3 Tầng Vít – Bán kính 25cm x cao 70cm Giá Bóng Gương: 472.000 đ - Giá Bóng Mờ: 372.000đ
 3. Kệ Góc Inox 304 La 3 Tầng Vít – Bán kính 30cm x cao 70cm Giá Bóng Gương: 556.000 đ - Giá Bóng Mờ: 456.000đ (Đáy cách đáy 30cm) Kệ Bóng Mờ Và Kệ Bòng Gương Chỉ Khác Nhau Về Độ Bóng Của Thanh La Inox 304 Đặt Hàng Kích Thước Khác hay Kệ Bóng Gương Vui Lòng Zalo 24/7: 0901639688
306,000456,000 Lựa chọn các tùy chọn
Kệ Góc Inox 304 La 3 Tầng Xà Bông
Kệ Góc Inox 304 La 3 Tầng Xà Bông
Mẫu kệ góc inox 3 tầng xà bông mới nhất, cao cấp nhất, sang trọng nhất dạng lá inox SUS 304. Được đánh bóng soi gương được Dùng để đồ dùng phòng tắm, chậu rửa... Đặt Hàng Gọi - Zalo : 0901 639 688 - (028) 6270 9981 Giao hàng tới mọi nẻo đường Tổ Quốc bất cứ giờ nào Lắp đặt thêm 50k
 1. Kệ Góc Inox 304 La 3 Tầng Xà Bông – Bán kính 20cm x cao 76cm Giá Bóng Gương: 430.000 đ - Giá Bóng Mờ: 330.000đ
 2. Kệ Góc Inox 304 La 3 Tầng Xà Bông – Bán kính 25cm x cao 76cm Giá Bóng Gương: 496.000 đ - Giá Bóng Mờ: 396.000đ
 3. Kệ Góc Inox 304 La 3 Tầng Xà Bông – Bán kính 30cm x cao 76cm Giá Bóng Gương: 580.000 đ - Giá Bóng Mờ: 480.000đ
 4. (Đáy cách đáy 30cm) Kệ Bóng Mờ Và Kệ Bòng Gương Chỉ Khác Nhau Về Độ Bóng Của Thanh La Inox 304 Đặt Hàng Kích Thước Khác hay Kệ Bóng Gương Vui Lòng Zalo 24/7: 0901639688
330,000480,000 Lựa chọn các tùy chọn
Kệ Góc Inox 304 La 1 Tầng Vít
Kệ Góc Inox 304 La 1 Tầng Vít
Là mẫu kệ góc inox 1 tầng vít mới nhất, cao cấp nhất, sang trọng nhất dạng lá inox SUS 304. Được đánh bóng gương Dùng để gia vị...xà bông, dầu gội, sữa tắm.... Đặt Hàng Gọi - Zalo : 0901 639 688 - (028) 6270 9981 Giao hàng tới mọi nẻo đường Tổ Quốc bất cứ giờ nào Lắp đặt thêm 50k
 1. Kệ Góc Inox 304 La 1 Tầng Vít - Bán kính 20cm x Cao 8cm Giá Bóng Gương: 225.000 đ - Giá Bóng Mờ: 125.000đ
 2. Kệ Góc Inox 304 La 1 Tầng Vít - Bán kính 25cm x Cao 8cm Giá Bóng Gương: 235.000 đ - Giá Bóng Mờ: 135.000đ
 3. Kệ Góc Inox 304 La 1 Tầng Vít - Bán kính 30cm x Cao 8cm Giá Bóng Gương: 255.000 đ - Giá Bóng Mờ: 155.000đ
Kệ Bóng Mờ Và Kệ Bòng Gương Chỉ Khác Nhau Về Độ Bóng Của Thanh La Inox 304 Đặt Hàng Kích Thước Khác hay Kệ Bóng Gương Vui Lòng Zalo 24/7: 0901639688
125,000155,000 Lựa chọn các tùy chọn